Tjänster

Hos TESTA kan du få hjälp med följande:

  • Besiktning av amatörbyggda och ombyggda fordon
  • Bullerprov på amatörbyggda och ombyggda fordon samt fordon importerade under kategorin "eget bruk"
  • Besiktningar och utlåtanden/intyg gällande tekniska förändringar på lätta fordon som ej faller under kategorierna amatörbyggt eller ombyggt

Hos TESTA kan du även söka hjälp med följande:

  • Underlag inför besiktningsorganets fastställande av motoreffekt
  • Underlag inför besiktningsorganets fastställande av identitet
  • Underlag för att du ska kunna "återuppliva" ett äldre avregistrerat fordon

Prislista

Uppdragen utföres efter fullgod betalning (faktureras) och överenskommet datum med besiktningsman.

Samtliga priser är inkl. 25% moms

Bil

I besiktningen ingår bygg- och slutbesiktning samt bromsprov. Bullerprov ingår ej.

Besiktning5 000 Kr

MC

I besiktningen ingår bygg- och slutbesiktning samt bromsprov. Bullerprov ingår ej.

Besiktning
3 900 Kr

Bil & MC

Nedan angivna priser gäller vid enskilda tester och intyg.

Bullerprov
1 500 Kr
Bromsprov
1 500 Kr
Utredning om identitet
4 000 Kr
Verifieringsintyg
3 750 Kr
Intyg ändrat fordon
2 500 Kr


Eventuell servicekostnad (=restid och milersättning) kan tillkomma. Din besiktningsman informerar om detta.