FAQ

Innan du träffar din besiktningsman

Byggbesiktning

- Chassi: Vid byggbesiktning önskar vi att ditt projekt har ett så komplett chassi som möjligt. Såsom ledningsdragning av broms och bränsle, monterat avgassystem, motor, växellåda, axlar med upphängning mm.Tanken med detta är att du som kund ska bli informerad under byggets gång gällande eventuella brister som kan vara lättare att åtgärda under byggtiden istället för när fordonet är klart.

- Konstruktion: Material och sammanfogning (svetsning) är en av huvudpunkterna som vi granskar vid en byggbesiktning. Känner du dig osäker på detta, ta hjälp då detta är en kritisk del som måste vara utfört på ett rätt och riktigt sätt för att du ska kunna få ditt fordon registrerat.

- Id-märkning (chassinummer): Ditt fordon ska ha en väl synlig id-märkning. Bygger du amatörbyggt fordon ska ditt tilldelade chassinummer som börjar med YVVT vara instansat i ram innan möte med din besiktningsman. Höjden på bokstäver och siffror ska vara minst 7 mm på Bil och på MC minst 4 mm.


Slutbesiktning

- Provkörning: Vid Slutbesiktningen på ett ombyggt eller amatörbyggt fordon ska ditt fordon provköras, bullerprovas samt bromsprovas. Det är då givetvis viktigt att ditt fordon är säkert och funkar så som det ska.

Följande punkter är sådant du bör kontrollera innan du träffar din TESTA besiktningsman:

- Hjul-geometri: Du måste se till att det är injusterat. Ta hjälp av t.ex. en däcksfirma som tillhandahåller 4-hjulsinställningar.

- Bromsar: Provbromsa ditt fordon. Anser du att dina bromsar är otillräckliga eller drar ojämt så kan du med största sannolikhet räkna med att du kommer få anmärkning på detta.

- Motoreffekt och ursprung: Du måste tillhandahålla uppgifter angående effekt samt ursprung på din motor. Bil får ha tillåten maxeffekt 15kW/100 kg .

- Ljudnivå: För ett godkänt bullerintyg krävs det att ditt fordon ljudmässigt håller sig under max tillåtna decibelnivå. Ombyggda och Amatörbyggda fordon (84 db). Mätningen sker passerande i 50 km/h med gaspådrag 10 meter innan db-mätaren.Tycker du ditt fordon låter mycket så finns även här en risk att du inte får ett godkänt intyg.

- Motor: Tänk på att fordonet ska gå rent . Bullerprov kan inte genomföras på fordon med motorer som ”hostar” vid gaspådrag.

Avskaffning av skärmkrav

Det har nu gått igenom att man kommer släppa skärmkravet även på ombyggda och amatörbyggda bilar. Den nya regeln börjar gälla 1 augusti 2019.

Man ska inte behöva göra en ny regbesiktning. MEN, man bör vara medveten om att åker man skärmlöst utan att ha det inskrivet i papprena och blir stoppad så kan det hända att polisen trots allt inte har 100% koll och sätter ombesiktning med motivering att "erforderlig utrustning saknas". Då blir man ålagd en regbes iaf.

Man kan åka in och bara besikta in att bilen inte har skärmar, ungefär som man bara åker in och besiktar ett drag. Det kostar dessutom mycket mindre än en full regbes. Det är alltså en rätt bra idé att göra det.

Den nya regeln som man kan visa upp om nån inte känner till den hittar man här: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202019_29.pdf

Besiktningskrav

Besiktningsfritt för MC 40 år och äldre, BIL 50 år och äldre from 20 maj 2018.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsbesiktning/nya-besiktningsregler-20-maj-2018/


Ombyggda och Amatörbyggda fordon som ska registreras i Sverige ska uppfylla Transportstyrelsens föreskrift TSFS2013:63 (bil) och Vägverkets föreskrift VVFS 2003:23 (mc). Nedan finns länk till TS förordning för Bil och MC.

Bil. I Kapitel 41 hittas "Särskilda krav för ombyggda och amatörbyggda personbilar och lätta lastbilar"

https://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202013_63.pdf


MC. I kapitel 27 hittas "Särskilda krav för ombyggda och amatörbyggda motorcyklar"

http://webapp.trafikverket.se/TRVFS/pdf/2003nr023.pdf